Ý nghĩa phong thủy của bát hương trên bàn thờ 

Người Việt dù có sống ở đâu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ quên được tín ngưỡng thờ …