Chum sành trồng cây – Dùng trong trang trí tiểu cảnh

Ngoài mục đích dùm để làm chum sành ngâm rượu hạ thổ, ngâm rượu thuốc. Thì những chiếc chum làm …